Jaké malé psací z máme dítě učit?

27.01.2012 18:14

Pro psaní malého psacího "z" jsou uznány dva tvary.

V písance máme tvar, který se dětem hůře píše, ale nebude se jim plést s psacím "r".

Druhý tvar se snadněji dětem píše, ale nevýhodou je možnost záměny s psacím "r".

Dětem jsem ukázala oba způsoby psaní. Oba způsoby jsme zkoušeli na tabulku.

Děti si měly za úkol vybrat pouze jeden tvar, který budou používat.