Třídní schůzky - zápis

08.10.2017 19:34

Rodičovská schůzka 5. 10. 2017

Zápis:

1.       Přivítání

2.       Podepsat:

·         prezenční listina – mailové adresy,

·         seznámení se školním řádem,

·         volba důvěrníka -  Zatím se žádný dobrovolník nepřihlásil a funkce je k dispozici!!

3.       Nejbližší akce
- Vycházka
- Divadlo Radost Sněhurka a sedm trpaslíků 1. 11. odjezd 7:40
- vybíráme  150 Kč
Sběr papíru v týdnu od 16.10.

 

4.       Hlásit  změny – bydliště, adresy, telefonu, změny v životě dítěte.

5.Příspěvěk na Spolek rodičů – vybíráme 100 Kč.

6.       Třídní fond -  úhrada sešity, barvy, papíry, odměny, výtvarné potřeby

7.       Příprava na vyučování – společná příprava na vyučování.

-          Každý den kontrola sešitů,  pouzdra, ořezat pastelky a nosit více tužek!!!

 

8.       Předměty:    Čtení – denně číst nahlas, i když zvládají čtení,

-          skládáme podle diktátu – zásobník -  kontrola stavu písmen,

-          nauč se číst a počítat internetové stránky,

-          slovo rozdělit na slabiky – vytleskat slovo,

-          slovo umět rozdělit na písmena,

-          skládat slabiky – nepředříkávat, ukazovat prstem a později záložka.

                                    Psaní -  před psaním uvolnit ruku tj. ve stoje, ve vzduchu, na tabulku,

 

Náhradní FIXY NA tabulku!          

-          Netlačit!  – Všechny tužky píší,  i když netlačíme  - motivovat lehká ruka s balonky!

-          Používejte  měkké materiály.

Matematika
-     zzvládnutí číselné řady 0 – 10,

-          porovnávání čísel,

-          sčítání do 5 – manipulativní činnost -  kostky, vršky, počitadlo,

-          psaní číslic.

Hodnocení       –     zatím písemně pouze pozitivně.

-          Postupně dostanou 1 jen ti, kteří vypracují správně.

-          Známky budou převážně 1, 2 a bez hodnocení.

9.       Hodnocení chování – na konci týdne odměna -  budou dostávat drobnosti (Kinder vajíčka).

-          Chci poprosit, pokud máte možnost získat pro děti drobné odměny, razítka,…

10.   Odnést Tv na vyprání!

11.   Téma, které jsem vynechala:

před Vánocemi - Ukázková hodina pro rodiče spojena s vánočním posezením. Děti v jedné hodině předvedou, jak ve třídě pracujeme, poté bude následovat program s vánoční tématikou.