Uvolňovací cviky

02.09.2011 22:44

 (cvičení uvolňující svalstvo horní končetiny a ruky - krouživé pohyby pažemi, předloktím, zápěstím, procvičování dlaně a jednotlivých prstů – „špetky“, „brýle“ atp.) opakujeme vícekrát za sebou., cvičíme v krátkých intervalech, intenzivně.

 

Začínáme uvolňovat postupně: 

  • ramenní kloub
  • loketní kloub – volíme polohu ve stoje nebo v kleče, začínáme na velké ploše, kterou postupně zmenšujeme. Napodobujeme a graficky zaznamenáváme pohyb, např. houpání, kutálení, házení, obíhání, poskakování, kroužení, mletí a podobně
  • zápěstí – cvičíme přímky, oblouky, křivky. Délka čáry je 2 – 3 cm
  • prsty – posilujeme mačkáním velké koule (plastelina, modurit aj.), prohrabávání se pískem, solení, přebírání. Dále pak modelování, hra na klavír, flétnu (náznakově), kresba na papír, uvolňovací cviky vsedě-délka čáry je kratší, blíží se ke sklonu písma.

Při grafomotorických potížích přistupujeme k psaní písmen až po bezpečném zvládnutí grafických cviků. Nevhodné cviky k uvolnění jsou ty, ve kterých se mění směr pohybu. Dítě, které má sklon ke křečovitému držení tužky, se zastaví v bodě, kde se směr pohybu mění a tak je narušena plynulost pohybu. Podobně je tomu i tehdy, když dítě nacvičuje tvary sestavené z rovných čar. Při jejich obtahování a obkreslování nedělá plynulé, ale trhavé pohyby. Jednotažky mohou sloužit pouze k rozvoji grafických dovedností dítěte, ale neplní funkci uvolňovacích cviků (dítě se příliš soustředí na daný tvar a nemůže sledovat uvolnění ruky).

Cvičení jemné motoriky – modelování, navlékání korálků, korálková mozaika, stavebnice. Stříhání, vytrhávání tvarů papíru. Obtahování jednotažných vzorů 8-10x pro zvýšení rychlosti, hbitosti ruky při psaní.

 

Cvičení zaměřená na grafomotoriku a zrakovou analýzu:
https://picasaweb.google.com/ursulajda/PracovniListyProPredskolaky#

https://kpppbb.svsbb.sk/material/psv/zrelost/priloha/sada_a.doc

https://kpppbb.svsbb.sk/material/psv/zrelost/priloha/sada_b.doc

https://kpppbb.svsbb.sk/material/psv/zrelost/priloha/sada_c.doc

https://www.volny.cz/jorych/slababi.htm   - veselé kreslení s říkankou

 

Literatura:

Linc, V.: Psaní jako hraní 1. a 2. díl

Looseová, A. C., a kol.: Grafomotorika pro děti předškolního věku

Michalová: Čáry, máry 1. a 2. díl - pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky

Opravilová, E.: Než půjdeš do školy 1. a 2. díl

Svobodová: Hrajeme si s předškoláky

Svobodová, J.: Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní