Držíme správně tužku?

23.10.2014 22:15

 

Správné držení psacího náčiní

Pokud si nevíte rady, jak postupovat při nácviku držení tužky, tak jsem připravila informace, které by se nám mohly pomoci.

A přikládádm odkaz na stránky, které mají tolik informací o správném psaní, že nám z toho zatočí hlava. 

https://www.jak-spravne-psat.cz/cs/Priklady-spravneho-a-spatneho-psani#.VA3dwcKSx8E

Vyberte si:

Kdykoliv uvidíte, že je úchop nesprávný, opravte ho. 

Správné držení tužky má vypadat takto:

Tužku držíme 2-3 cm nad hrotem, druhý konec tužky směřuje k rameni té ruky, kterou píšeme. Třetí prst je pod tužkou, zbylé dva jsou nad tužkou. Ukazováček není prohnutý, pokud je prohnutý, žák na tužku příliš tlačí. Můžeme pomoci popisem: prostředníček je postýlka, na které leží tužka, palec je peřinka a ukazováček polštářek.

 

Držení tužky je stejné u leváků jako u praváků.


  • Rozdíl je v tom, že praváci tužku po papíře lehce táhnou, leváci musí překonávat tření podložky a tužku před sebou tlačí.
  • Tužka leží lehce na posledním článku prostředníčku, z jedné strany ji přidržuje bříško palce, z druhé bříško ukazováčku.
  • Zápěstí je uvolněné, není zalomené k tělu, pohyb vychází z ramene.
  • Kresba je plynulá, tenká i při použití měkčí tužky.
  • Je dobré každý den alespoň chvilku kreslit nebo psát ve stoje - na papír připevněný na stěně nebo na dveřích.
  • Dobře se tak fixuje správné držení tužky.

Co je to vadný úchop a jak může ovlivnit psaní – správný tzv. špetkovitý úchop vyplývá z přirozených svalových souher ruky, kterou si dítě, v rámci své vyhraněnosti, vybralo pro kresebný a písemný projev, tedy při praváctví či leváctví.

Pokud dochází k odchýleným svalovým souhrám, mohou vyústit v tzv. vadný úchop pera – hrstičkový, smyčcový, vařečkovitý a podobně.

 

Při grafomotorických obtížích pociťuje dítě bolest nejen ruky (v oblasti zápěstí), ale mnohdy jej provází bolest až do oblasti lopatky. Pak hledají při psaní úlevovou polohu, která má za následek nepřirozenou polohu těla při psaní, čímž sekundárně vzniká vadné držení těla.

 

Některé děti mají problémy s křečovitým držením tužky. ro tyto děti doporučuji uvolňovací cviky

Důležité je dbát na lehké držení tužky a správný směr tužky (směřuje u praváků na pravé rameno, u leváků na levé) a správný náklon sešitu. Vše důležité je popsané v pracovních listech Moje první psaní na první straně.