Učivo

2017 /2018

2.11.

Živá abeceda str. 18 a 19
Pracovní sešit k ŽA str. 23
Psaní číslic - druhá strana moje psaní  - str. 5, alespoň 4 řádky čísla 5 - můžete i celou stranu, ale to jenom jestli budete potřebovat trénovat.
Matematika str. 40 vybarvit tužky podle výsledku vprostřed ( 4 pastelky níže s číselnou řadou jsme nedělali.) u cvičení ryby namalovat kuličky nebo dopsat číslo.
Matematika str. 41 cv. myška za DÚ
 

31.10.

ČJ -  Řekli jsme si novou pohádku na písmeno T, takže úkolem je naučit se další básničku na písmeno T z Živé abecedy nebo z pracovního sešitu.
Písmeno T vystřihnout do zásobníku.
Moje první psaní str. 31 dokončit.
Prvouka -  nevím přesně stranu ( obrázek kaštanu, ořechu, šípku,...)– zakroužkovat plody podle pokynu v učebnici, nakreslit jiné podzimní plody do rámečku.
 

25. 10.

Pracovní sešit k ŽA -  str. 22
Živá abeceda - trénovat čtení str. 17
Matematika str. 37 - umět přečíst příklady a umět rozložit číslo 4; str. 38 cv. zajíc
Moje první psaní str. 28 a str. 29 první tři řádky. Než budete vlaštovky psát, je potřeba "vlaštovky" natrénovat.
 

24. 10. 

Živá abeceda str. 16 a 17 - dodělat obloučky ke slovům a slova přepsat do
mřížek.
Moje první psaní - str. 27, ale Kája má asi hotovo. Může trénovat pečlivější
tvary ;-); trénovali jsme vlaštovky str. 28

19.10.

Pracovní sešit k ŽA - str. 21 cv. 3 dokončit = dočíst a doobloučkovat; cv. 4 přečíst
> Moje první psaní - str. 25 další 3 řádky
> Matematika - str. 34
> Početníček str. 4 ? rozklad čísel 4 rozložit podle obrázků na jeden lísteček a tři lístečky.
> Prvouka - umět rozeznávat jehličnaté stromy - smrk, jedle, borovice, modřín.
> Vybarvit obrázky, která zvířátka žijí v lese, taky nevím stranu.

18. 10.

Matematika – str. 33 dokončit, str. 34 myška je za úkol
ČJ
Moje první psaní str. 25 - 3 řádky
Živá abeceda – str. 14 – přečíst řádky a str. 15 přečíst řádky, věty přepsat do mřížek a udělat obloučky
Prac. sešit k živé abecedě – str. 20 cv. 1, 2 a cv. 3 udělat obloučky u slabiky, číst slabiky

13. 10.

Čj – dnes jsme si říkali další pohádku na písmenko S a pracovní list na písmeno S.
Vybrali si básničku z Živé abecedy nebo z pracovního sešitu.
V pracovním sešitě k ŽA jsme podtrhali písmena S v básničce a vybarvili velké a malé S.
M str. 30 a 31 + – =.
Moje první psaní – lipové lístky.

12. 10.

Čj -  Živá abeceda -  dokončení str. 13 – vepsat písmena do okýnek a u všech slov doplnit obloučky.
        prac. sešit k ŽA -  dokončit str. 18 – doplnit obloučky
       
M - 
 Psaní číslic str. 3 – stačí 4 řádky
       Matematika str. 29
 
Prvouku nemáte, tak Vojtu naučte  - dub – žalud, jírovec – kaštan, buk – bukvice.

11.10.

ČJ
Živá abeceda 13 str. probrat slova na stránce, zjistit na jakou slabiku slova začínají a přečíst slabiky na řádcích, udělat obloučky u slabik. (Zítra stránku dokončíme.)
Prac. sešit k ŽA – str. 18 cv. 1, 2, 3, 4. (Zítra dokončíme)
Moje první psaní str. 22
Matematika str. 28 – do mašliček šašků se napíše číslo podle počtu kytiček na čepici., liška je asi jasná, na straně 26 jsme také doplňovali. Cvičení kočka – porovnává se počet zvířátek =<> a do prázdných se doplní počet nějakých věcí ( 1,2) a porovnají se.

10.10.

Čj –
 • procvičovali slabiky a písmena
 • Pracovní sešit k ŽA dokončili jsme str. 17, skládali jsme podle diktátu
 • Moje první psaní str. 21
Prv
 • str. myslím 12 a 13  ( obrázek lesa a zvířátek) splnit úkoly.
 • Povídali jsme si o listech – dub – žalud, Jírovec kaštan...
 

9.10.

Živá abeceda str. 12 přečetli jsme písmenka, vytleskali slova.
Pracovní sešit k ŽA str. 17 cv. 1,2,4.
Psaní číslic (Moje první psaní z opačné strany.) str.2 natrénovat psaní číslice 2
Matematika str. 27.

3. týden

M - str. 11 - 16
Prac. sešit k ŽA - str. 11 - 12

Moje první psaní str. 6 - 12
Uvolňovací cviky -  máme různé papíry s uvolňovacími cviky
ŽA - str. 5 - 7
Prvouka - do str.7

2. týden

M - str. 6 -10
Prac. sešit k ŽA - str. 7- 10

Moje první psaní str. 3 -5
Uvolňovací cviky -  máme různé papíry s uvolňovacími cviky
ŽA - str. 4 podtrhat velká O a malá o, str. 5 podtrhat velká E a malá e 
Naučit se báseň na písmeno O a E z ŽA nebo  z prac.  sešitu.
Na každé písmenko si povíme pohádku.
Prvouka - do str.6

 
 

Práce z prvního týdne:

 
M -  str. 3, 4 a 5
Prac. sešit k ŽA -  str. 1 cv. 1, str.6
ŽA - Básnička na písmeno A, O naučit básničku.
Moje první psaní str. 2
Vystřihnout malá a velká písmena A, a, Á, á, O, o, Ó,ó a zařadit do zásobníku
Zásobník na číslice obsahuje čísla a tečky do 10 = a znaménko větší a menší.
Rozcvičovali jsme ruku uvolňovacími cviky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016/2017

26. - 27. 1.

ČJ 
 zápis do ČŠ
 
Vyjmenovaná slova po S
syn - syneček, zlosyn, synovec, synek, synáček
sytý - nenasytný, nenasyta, přesytit, dosytit, sytá barvy
Dítě je syto. 
X
Dítě má síto..
Sýr - sýrový, syreček, sýrárna, syrovátka
Dej mi kus sýry.
X
Síra má žlutou barvu.
Sýr - sýrový, syreček, sýrárna, syrovátka
syrový - syrovinka je houba, syrý - vlhký
 
Vyjmenovaná slova str.12 cv. f,g,h
Čj PS - str. 28 cv. 4 a str. 29 cv. 6
 
M
uč. str. 78 zápis do MŠ 
Jednotky délky - opsat do sešitu modré sloupečky
M str. 78 cv. 1 a 2
 
Aj - natáčíme rozhory At the shop

23.-25.1.

Čj
Sloh -  do sešitu splň  Čj str. 203 cv. 4 a 5
Čj str. 57 cv. 12 - 5 vět - přepiš do ČŠ
Čj PS - str. 27 cv. 1,2,3, str. 26 cv. 4
Vyjmenovaná slova str. 11
Písnaka str. 25
M
- do MŠ str. 75 cv. 68 - 4 sloupce, str. 75 cv. 72 - 2 sloupce
 
Aj
slovíčka okopírujeme ve škole a dopíšete doma

18.1.

Čj - 
 PS vyjmenovaná slova str.9 dokončit
Čj - str. 54 cv. 2 - ústně
Zápis do Č
 
Š - klopýtat - klopýtnutí, klopýtání, klopýtnout
třpytit se se - třpytka, třpytivý, třpyt, zatřpytit se, netřpytit se
zpytovat - zpytavý, zpytavě, nevyzpytatelný, jazykozpytec
pykat - zapykat, odpykat, zapykaný
pýr - pýřavka, zapýřené pole
pýřit se  - zapýřit se
čepýřit se - rozčepýřený
 
- do MŠ str 70 cv. 45 a str. 23. cv. 48 - zápis příklad odpověď
 
 

7.12.

Sochařská dílna

8. - 9. 12

 Prv 
zápis do sešitu
Změna látek
- tuhnutí - kapalná látka na pevnou
- tání -  pevná látka na kapalnou
- vypařování - kapalná látka na plynnou
 
Čj
Do ČŠ - Český jazyk str. 44 cv. 4  přepiš do ČŠ od 6. věty, str. 44 cv. 6 - přepiš do ČŠ 4 věty
Čj . PS Vyjmenovaná slova -  nevím stranu - dokončit první stránku doplňování vyjm. slov po L
Písanka str. 13
 
M
Do ČD - str. 43 cv.11 a  12 - zápis, příklad, odpověď, zkouška
 
Do MŠ - str. 43 cv. 10
 

2.12.

Č
- zápis do ČŠ -
 vzlykat - rozvzlykat, vzlyk
lysý - lysina, Lysice, lyska obecná ( druh kachny), Lysá hora
Dědečkova hlava je lysá.
X
Kočka se lísá. (otírá)
 
Písanka str. 12
 
M
str. 43 do MŠ cv. 8 - 4 příklady
 

1.12.

 
Č
- zápis do ČŠ -
vzlykat - zalykat, spolykat, polykání
plynout, plynný, plyn, vyplývat, oplývat, splývat, plynule, plynárna, plynoměr
plýtvat - vyplýtvat, neplýtvat
plytký talíř (mělký)
X
hluboký talíř
 
M
str.42 cv. 2 do MŠ
 
Prv
- dokončení pokusu - rozpustnost látek

30.11.

Aj
čteme Class Book str.. 20
 
 
Čj
- str. 42 do ČŠ přepíšeme vyjmenovaná slova po L
Zpaměti se naučíme vyjmenovaná slova!
Přečetli jsme si příběh, který vytvořili děti. Vyluštili křížovku, kterou si také připravili.
Další dvě hodiny jsme vytvářeli adventní věnce.

 

29.11.

Čj
Pracovní sešit Vyjmenovaná slova - dokončit str. 3
Č
- zápis do ČŠ 
 
blýskat se - blýskavice, blyštět, blýsknout,
Včera se blýskalo.
X
Strom stojí blízko domu.
 
Písanka str.  str. 9- napiš jednu větu jednoduchou a jedno souvětí o obrázku.
 
M - doplním
 
Prv
- str. 23 
pokus ze str. 23
ˇ
 
 
28.11
Aj 
Work Book str. 22
Čj - sloh
- postup při výrobě adventních věnců - nalepit komks do sešitu
M
Rýsování polpřímek
Zápis do geometrie
Polopřímky opačné - doplním záís
 

25.11.

Zápis do ČŠ
Vyjmenovaná slova po L
slyšet - neslyšný, nedoslýchavý, poslyšte, uslyšel, neslyšící
mlýn - mlýnice, mlýnská, mlynář, mlýnek
Jeli jsme do mlýna.
X
Budeme mlít obilí.

10.11.

Čj
- práce na kopiích - cvičení na procvičení vyjm. slov
- diktát
 
M
-do MŠ str. 23 cv. 54 
- ústně slovní úlohy ze str. 23
-DÚ -  str. 24 cv. 63 - dva sloupečky a str. 23 cv. 57 - zápis, příklad, odpověď a zkouška do ČD.
Prv
zápis do Prv - Přírodniny a lidské výtvory (Vypiš pět příkladů přírodnin a lidkých výtvorů do dvou sloupečků.)
- str. 20 a 21 přečíst

11.11.

Čj - do ČŠ přepiš z učebnice str. 39 cv. 4
Písanka - str.  asi 7 - Uprav pořádek slov ve větě.
V kapsáři máte další cvičení na procvičování vyjmenovaných slov po B.
 
Zápis do ČŠ + obrázek
 
Hodiny odbily tři hodiny 
            X
Jana odbyla úkol.
Vojáci dobyli hrad.
            X
Petr si dobil telefon ( baterii).
 

do MŠ str. 26 cv. 1 poslední slovní úkol - zápis, příklad odpověď, zkouška

do MŠ str. 27 cv. 8

Aj

- pracovní sešit str. 14

- učebnice str. 15

- zápis do sešitu 

He - She - doplnit obrázkemkluka a holky

He likes purple.

She likes yellow.

- do slovníčku - a quitar, cymbals, a tabourine, Can you play the piano?

 

 
            
 

13.10.

Čj
Čj PS str. 11 
M str. 21 cv. 25
M str. 21 cv. 26, 27
Prv

zápis.

Kompas, buzola

Pomocí kompasu a buzoly určujeme světové strany.

Hlavní světové strany

-  S- sever

- J - jih

- V - východ

- Z - západ

Vedlejší světové strany

SV - severovýchod

SZ - severozápad

JV - jihovýchod

JZ - jihozápad

12.10

Čj - str.27 cv. 15 ústně
Čj str. 27 cv. 16 ústně, napsali jsme jako diktát
DÚ - Čj str. 26 cv. 14 - 4 věty do ČD
M str. 20 cv. 21
Aj -
pracovní sešit str. 10 cv. 2
pracovní listy k nalepení 
naučit se barvy - psát

11.10.

Čj str. 26 cv. 13 ústně a první čtyři řádky do ČŠ
M str. 20 cv.17
M str. 20c cv. 18, 19, 22
 

10.10.

Čj
DÚ - Čj PS str. 7
M Geometrie -
Úsečka
můžeme ji změřit.
Délku úsečky zjišťujeme měřením.

5.10.

ČJ -  do ČŠ zápis
 • Slova neslabičná
  -  jsou předložky s, z, v, k
  v lese, k domu, z okna, s knihou
 • do ČŠ str. 20 cv. 4
M - do MŠ str. 17 cv. 6 do dvou sloupečků
 
 

4.10.

 
ČŠ PS - str. 6 cv. 13
M - do MŠ str. 16 cv. 2
DÚ - M str. 16 cv. 5 - čtyři sloupečky

3.10.

M - skupina dětí  1 - 13
- str. 9 zápis do MŠ -
 • Bod, úsečka
  Narýsuj bod C, úsečku AB, D náležíAB, Z nenáleží AB
 • Přímka
  není omezená a rýsujeme jen její část.
  Nemůžeme ji změřit.

29.9.

 Čj

ČJ str. 17 cv. 18 do ČŠ -  do tří sloupců příbuzná slova

M

str. 14 cv. 63 do MD -  zápis, příklad, odpověď, zkouška

pracovní list -  posláno po dětech

Prv

 • Typy krajiny

Rovina

- je rovná, málo členěná krajina

Doplnit obrázkem podobným z učebnice.

Pahorkatina

- je zvlněná (kopcovitá) krajina.

Svahy kopců jsou pokryty lesy.

Doplnit obrázkem podobným z učebnice.

Hory

- jsou vyšší a svahy prudší. Hluboká údolí.

Doplnit obrázkem podobným z učebnice.

27.9.

Čj
Zápis do ČŠ -  
 • Slova příbuzná
  mají společnou část - kořen.
  Významem spolu souvisí.
  Tvary slova    Příbuzná slova
  loď                lodička
  s lodí             loďka
   u lodě           lodník
  na lodi            nalodit
M
str. 14 cv. 66 žlutý rámeček do MŠ
 
Prv
 • test - město vesnice
 • str. 11 a 12 přečíst

26.9.

Čj sloh
V knihovně ČJ str. 190 přečíst článek cv.4 str. 191 do sešitu krátký zápis o knížce, kterou knihu četli naposledy.
DÚ  - PSČJ str. 6 cv. 12
 
M - skupina dětí  14-25
- str. 9 zápis do MŠ -
 • Bod, úsečka
  Narýsuj bod C, úsečku AB, D náležíAB, Z nenáleží AB
 • Přímka
  není omezená a rýsujeme jen její část.
  Nemůžeme ji změřit.
Aj
 • Test Unit 1
 • čtení str. 5 a 7

23.9.

ČJ 
 • do ČŠ str. 15 cv.14 přepiš 3 věty a vyber správné slovo.
 • písanka 
M
 • do MŠ str. 13 cv. 60 - zápis příklad se závorkou, odpověď, zkouška
 
 

22.9.

ČJ
 • Zápis do ČŠ -  Slova souznačná
                         jsou slova stejného nebo podobného významu

                          dům - vila - panelový dům
 • Do ČŠ - str. 14 cv. 13 - podtržená slova nahradit slovem se stejným nebo podobným významem
Prv 
 • Zápis do sešitu
  Vesnice
  - střed - náves
  - rodinné domy
  - zahrady - okrasné, užitkové
  - prostředí - klidné, čistší, zdravější
  - farmy, statky
  - obchody - potraviny
  - lidé dojíždějí do práce, do školy,...
 
M
 • DÚ - do MD násobky 6, 7, 8, 9 a str. 12 cv. 53  - 3. a 4. sloupec
 • Do MŠ - str. 12 cv. 53 první dva
 • Ústně str.12 cv. 48, 49

21.9.

ČJ - 
 •  ČJPS - str. 3 cv. 5, str. 4 cv. 7, str. 5 celá
 • Zápis do ČŠ -  Slova protikladná jsou slova opačného významu 
 • Do ČŠ str. 14 cv. 10 - konec - začátek,...
 • DÚ do ČD - str. 13 cv. 9 - tři řádky, jen slova, která k sobě významově patří
 • ČJ přečíst str. 13 cv. 8  a ústně splnit úkoly pod cvičením
 • Písanka - abecedně napsat příjmení spolužáků podle abecedy
 
M
 • opakovat násobilku 2,3,4,5
 • str. 11 cv. 41,43 ústně
 • do MŠ osm příkladů na násobení čtyřmi
Aj
 • učíme se psát čísla 1-10
 • pracovní listy

20.9.

sportovní dopoledne

16. 9.

ČJ
 • do ČŠ str. 12 cv.5
M
 • M str. 10 cv. 38,39 ústně
 • do MŠ str. 10 cv. 40 dva sloupečky

15.9.

ČJ
 • zápis do ČŠ - Slova významem
                       - nadřazená - auto
                       - podřazená - fiat, vovlo, škoda
                       - souřadná 
 • Čj - str. 10 přečíst O významu slov a splnit úkoly pod článkem
 • Do ČŠ str. 12 cv. 4
 • DÚ do ČD vypsat všechna psací velká písmena

M

 • str. 8 cv. 33 do MŠ

Prv

 • str. 8 přečíst

                    

 

13. a 14.9.

DÚ  -  M str. 7 cv. 28 do MD vypočítej 3., 4., 5., 6.  sloupec
DÚ - Čj pracovní sešit str. 2 cv. 4 a str.3 cv.6
 
Čj
 • do ČŠ str. 9 cv. 10  dokončit větu Maminka mi velmi často připomíná, abych.....
 • do ČŠ str. 9 cv. 11 přepsta tři věty
 • ústně str. 9 cv. 12
 • ČJ pracovní sešit str. 3  cv. 5 
M
 • do MŠ str. 7 cv. 28 1.a 2. sloupec
 • ústně str. 7 cv.25-27. str. 8 cv. 30 a 31

 Prv 

 • přečíst kapitolu o městě
Aj
 • čísla 1-10
 
 
 
 
 
 

12.9.

Aj skupina Bémová
 • Nalepíte si do sešitů okopírované listy, až si je vyzvednete ve škole.
 • Do slovníčku zapíšete slovíčka i s výslovností. Všechno je v kopiích, které vlepíte do sešitu.
 • HW ( DÚ) - opsat slovíčka do dvou sloupců po -  How ae you?
 • Pravidelně se učit slovíčka, která budou přibývat.
 Čj

V pondělí bude bývat Sloh

 • Čj str. 188 Umíme pozdravit
 • Na úvodní stranu v sešitě Sloh namaluj jeden podobný obrázek jako na str. 188
M
 • S polovinou žáků, která neměla informatiku jsme se věnovali zajímavým úkolům prof. Hejného. Kopie dostanou ve škole a zůstávají ve škole.
DÚ pro všechny - do MD str.7 cv. 29 napsat násobky pouze vzestupně 0,2,4,...

 

V týdnu od 5.9 

Vyplnit Čj PS str.1
Prvouka - přečíst uč. str. 3 a 4
 

2015/2016

15.6.

Vážení rodiče nemocných,
 v následujících dnech  budeme jen dokončovat matematiku, pracovní sešit do Čj a písanku, každý podle vlastního tempa. Kdo práci dokončí může si přinést knihu a ve volných chvílích si číst. 
Práce v prac. seštitě a v matematice je individuální. V písance je práce stále řízená . Dnes mají děti dokončit do str. 20, kdo nestihne práci ve škole dodělá doma.
Pracovní tempo i kvalita psaní se nám snižuje, tak snad práci stihnou všichni ve škole do prázdnin ;-)
 
Prv - do str. 57 ( kromě str. 55)
Opakujte si !!

31. 5.

M - str. 53
Čj str. 118 cv. 14 přepiš 3 věty do ČŠ -  označ, zda jde o VJ - větu jednoduchou nebo o S - souvětí, najdi spojky a slovesa a označ čísly.
Půlhodinky psaní do str.15
Prv - str. 52

30.5.

Čj - str. 174 - do sešitu SLOH napište, co všechno byste si vzali k moři
M - str. 52

25.5.

M - násobilka do 5 na zvláštní papír
Čj - str. 117 cv.13 přepiš 6 vět a označ slovesa číslem 5.
Půlhodinky psaní dokončit str. 13

24.5.

M do  str. 50
Půlhodinky psaní do str. 13 po tůň
Čj str. 117 cv. 12 ústně
Diktát
DÚ  M - násobilka z papíru
 

23.5.

Čj str. 172 ústně cv. 2,3 a 4
Prv do str. 51, Písemná práce
DÚ - Čj pracovní sešit -str. 36 cv. 3
 

11.5.

Čj str. 110 cv. 15 splnit úkol podle zadání
M - pracovali jsme na zvláštním papíře, který děti najdou v kapsáři.

10.5.

Čj - str. 110 cv. 14 do ČŠ
DÚ - do ČD přepiš z Čj str. 110 cv. 16 a podtrhni podstatná jména
M -  str. 47 cv. 3, str. 48 cv. 1,2,3

9.5.

M - str. 46 cv.3, str. 47 cv. 1 a 2
Prv - sázeli jsme dýňě
Půlhodinky psaní - str 9 a 10 dokončit

5.5.

Čj - naučit se abecedu
do ČŠ 
 
5.5.do ČŠ ČJ str. 109 cv. 9 a 11 - slova seřadit podle abecedy 
 
3.5do ČŠ Čj str. 108 cv. 5 a 7 seřadit
M naučit se násobky 4
5. 5.M str. 44
4. 5. M str. 43
3. 5. M str. 42
Prv
str. 45, 46

20.4.

Čj str. 98 cv. 16 první čtyři věty přepsat do ČŠ a označit zájmena.
Zájmena
zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují.
 
M - čtvrtletní písemná práce
Půlhodinky psaní str. 7 cv. hruška

19.4.

Čj - čtvrtletní písemní práce

str.32

18.4.

Čj - Sloh - str. 167 cv. 3 do sešitu
M - str. 31
naučit se násobky 2 a 3
Prv - str. 40 dokončit
Půlhodinky psaní str 6

 

do 4.4.

Čj str. 93 cv.6 a 7 do ČŠ
 str. 95 cv. 12 přepsat do ČD
 
Předložky
stojí před jmény ( podstatná jména, přídavná jména a zájmena)
u domu, v domě, na domě, před domem, za domem, nad domem, kolem domu, okolo domu...
 
Spojky
spojují slova nebo věty - a. i, ani, nebo, že, aby, kdyby, když, protože, neboť, poněvadž
 
ČJ pracovní sešit- str. 34 cv. 14
M do str. 20 kromě cv. 1
Prvouka str. 38, 39 a 48 doplň tabublku

15. 3.

M str.str. 11 cv.3, 12 sloupečky a cv. 1
Čj str. 89 cv.6 do ČŠ - vypsat dvojice příbuzných slov, str. 90 přečíst cv. 1
Půlhodinky psaní str 2.

14.3.

Čj str.163 cv.1 ústně a str. 164 cv. 2 do sešitu SLOH
M str. 11 cv. 1 a 2
Prv str. 44
 

11.3.

Půlhodinky psaní 2.díl - str 1 po cv. jablko
Čj PS - sluníčko - str. 31 cv. 9
M str. 10
Prv - str. 37

10.3.

M str. 8 dokončt, str. 9 cv.2
Čj str. 88 cv. 4 do ČŠ - slova z každého řádku roztřídit do dvou sloupečků 
 

9. 3.

Čj str.86 a 87 přečíst, str. 88 cv. 3 vypsat do ČŠ splňtě úkol pod cvičením ( kanára, kanár, kanárovi....., kanárka,, kanárkem,....
M str. 6 dokončit, a str.7, str. 8 sloupečky
Čj PS - str. 33
Půlhodinky psaní - dokončit

8. 3.

Čj str. str. 84 cv.12  - přepsat 5 vět do ČŠ a cv. 13 ústně
M str. 6 sloupečky, cv.1 a 2
Půlhodinky psaní str. 31 dokončit

7.3.

M str. 5 cv. 2 a 3
Prv str. 35 dokončit 
Půlhodinky psaní str. 31 -  6 řádků

26.2.

Čj str. 80 cv 3 ústně, str. 82 cv. 8 ústně

Medvěd dokončit str. 35
M 3.díl - str. 4 dokonči a str. 5 cv.1
 

25.2.

M 3.díl - str. 3 a sloupečky str. 4
Čj str. 80 cv. 2 přepiš 5 vět do ČŠ
DÚ - do ČD přepiš z učebnice Čj 5 vět str. 80 cv. 4
Medvěd str. 34 dokončit a str. 35 cv. 7 a 8

24.2.

Půlhodinky psaní str. 30
ČJ pracovní sešit - str. 31 cv. 8
M str. 62 cv. 1 a 2, str. 63 cv.3
DÚ do MD 
20 cm + 4 cm =
36 cm + 2 cm =
58 cm + 2 cm =
90 cm +  __   = 98 cm   
22 cm +  __  = 29 cm
32 cm +  __  = 40 cm
_________________
46 cm = 40 cm + __
75 cm =   5 cm + __
80 cm = 71 cm + __
__ + 1 cm  = 80 cm
__ + 81 cm = 87 cm
__ +  6 cm = 60 cm

23.2.

Půlhodinky psaní str. 29
Čj str. 79 cv.20 ústně celé do ČŠ první tři věty
M str. 63 cv. 1
Medvěd str. 34 dokončit a str. 35 cv. 6

22.2.

Čj Sloh -  dramatizace Červené karkulky
M str. 60 kromě cv. 3 a 61
Prvouka - dostali jsme poslední hospodářská zvířata do encyklopedie - králík, ovce,slepice.
Úkolem je zjistit opět  zajímavosti o těchto zvířatech.
 

19.2.

Čj str. 78 cv. 19 ústně a 5 vět do ČŠ
M str.59 kromě cv.3
Půlhodinky psaní str. 28 hruška

18.2.

Čj - str. 78 cv. 18 ústně
ČJ pracovní sešit str. 30
M str. 58

17.2.

Čj str. 77 cv. 16 přepsat 5 vět do ČŠ
 
DÚ do ČD přepiš 5 vět str. 77 cv. 17
M str.56 dokončit, str. 57

16.2.

Půlhodinky psaní str.26 - Loket, Lipno Lužnice, cv. jablko
Čj pracovní sešit str. 30 cv.6
Čj str. 76 cv. 15 ústně, do ČŠ str. 77 zapiš - Odpověz! Pomoz! Jez!
M str. 55 cv. 3, str. 56 cv.1 a 2, trénujeme na sčítání s přechodem do MŠ:a druhý sčítanec si rozložíme 29 + 2; 29 + 3; 29 + 4; 29 + 5; 
                                                                                                                                                    28 + 3; 28 + 4; 28 +5; 28 + 6

15.2.

Půlhodinky psaní str.26 pět řádků
Čj - str. 161 připomeňte si pohádku o Červené karkulce a do SLOHu splňte úkol ze cv.2 a 3
Čj pracovní sešit str. 32 cv. 10
M str. 53 cv. 3 bez zápisu, pouze příklady a odpověď, str. 55 cv. 1,2 a sloupečky
Prvouka str. 35 cv. nahoře - v pátek si napíšeme test - hospodářská zvířata a jejich mláďata, čím se živí atp.
Do PRV si děti přinesou složku A4 s euroobaly (folie)
 
 

12.2.

Půlhodinky psaní str. 25 dokončit
Čj - pracovní sešit str. 29 cv. 5
Čj str. 75 str. 75 cv. 12
M - str. 53 scv. 1 a 2, str. 54 cv. 2
Prv str. 34 a 35 pouze domečky
Založili jsme si nový sešit do prvouky - zápis:
 
Hospodářská zvířata
Drůbež - slepice, krůta, husa kachna
Chováme je pro maso, vejce, sádlo, peří
 

12.2.

 
Čj - str. 74 cv. 10 do ČD přepsat 5 vět
Čj - pracovní sešit str. 29 cv. 3 a 4
M -  str. 52 
 

10. 2.

Medvěd - str. 33 cv. 2 a str. 34 cv. 1 a 2

Půlhodinky psaní str. 25 po Klatovy

M str. 51 cv. 1, 2, 3

DÚ - do MD vypočítat 10 příkladů např. 67 - 30 ; 95 - 40; atd.

9.2.

Čj - str. 73 cv. 8 ústně a prvních pět vět (kromě nadpisu) přepsat do ČŠ, do ČD přepiš str. 74 cv. 9

Čj pracovní sešit  (sluníčko) - str. 28 cv. 1 a 2

M - str. 47, 49 a 50

 
8.2.

 

Čj - Kouzelnická hodina, práce na str. 1
M str. 46 cvičení ústně
Půlhodinka psaní str. 24 dokončit
Prv - hospodářská zvířata a jejich mláďata
      str. 33 dokončení strany, str. 34 Je to pták? Škrtnout zvířata ze seznamu.

5.2.

Čj  str. 72 cv. 6 a str. 73 cv. 7 ústně
M - str. str 44 dokončit a str. 45
Prv str. 31 a 32, str.33 části těla psa a koně
Půlhodinka psaní str. 24  - 6 řádků
Medvěd str.33 cv. 1
 

4.2.

M str.42 dokončit, str.43 a str. 44 cv. 1
Čj str. 72 cv. 5 přepsat 4 věty do ČŠ
DÚ ze 3.2. do ČD přepsat 5 vět z Čj str.67 cv. 22

3.2.

M dokončit str. 41, str. 42 sloupečky a cv. 1
Čj  str. 70 cv3 a str 71 cv. 4 vypiš do ČŠ podtržená slova
Medvěd str.30 cv. 2 a str. 31 cv. 3 a 4

1.a 2. 2.

M str. 37,40, 41 cv. 1 a 2
Sloh - str. 159 přečíst Kouzelník čaruje, str. 160 cv. 1 ústně. 
Do sešitu napsat :
 • Kouzelník čaruje
 • Kouzelncká hůlka slouží.......(doplnit)
Příští pondělí 8.2. si mohou děti připravit nějaké kouzlo, které předvedou.
Čj str. 69 přečíst články a zjistit rozdíl mezi tvarem slova "nůž" a příbuzným slovem "nožík".
Půlhodinky psaní str.23
Medvěd str. 28, str.30 cv. 1 a přečíst str. 32
Prv str.31 a str. 32 první cvičení

26.1.

M str. 36 cv. 3, str. 38, str. 39
Půlhodinky psaní str. 22
Čj str. 65 cv. 16 a 17 přepiš do ČŠ
ČJ PS - str. 26 cv.5

25.1.

Čj - ústně str. 157 cv. 1, str. 158 cv. 2,3,4
Do sešitu SLOH zapsat 
Naši přátelé
Namalovat obrázek domácího mazlíčka, kterého máme doma nebo kterého známe.
Popsat podobně jako na str. nahoře.
ČJ PS - str. 27 cv. 7.
Půlhodinky psaní - str. 22 - jablko a hruška
M str. 36 cv. 1 a 2, str. 34 cv. 1
 

22.1.

Čj do ČŠ  str. 63 cv. 12 a str. 64 cv. 14  přepiš 3 věty
M str. 35 cv. 2 a 3
Půlhodinky psaní str. 21 dokončit

21.1.

Čj 
Medvěd - str 27 a 28
M str. 34 cv. 2 a 3 str. 35 cv. 1
Půlhodinky psaní str. 21 po řádek Igor

20.1.

Čj str. 68 cv. 8 ústně
Medvěd - str. 26, 24, 22 cv. 12a 13
ČJpracovní sešit - str. 26 cv. 3 a 4
M str. 33
Prv - str 28 a 29
 

19.1.

Čj str.62 cv. 9 - přepiš 5 vět do ČŠ
Medvěd - str. 25
Půlhodinky psaní - str. 20
M str. 32

15.1.

Čj -
Čj str.59 cv. 2 ústně, str. 60 cv. 4 a 5 ústně
Medvěd str. 22 cv. 10 a 11, str. 23 15 a přepsat dvě věty MIlá maminka.....
M str. 30 sloupečky a cv. 3
Čtení - zápis do sešitu Čtení - 
Knížka - Vymysli, jak se máme chovat ke knížkám.
např.
 1. Nejíst nad knihou
 2. Pěkné zacházení
 3.   
 4.   
 5.  
Prv - pololetní práce

14.1.

Čj - str. 58 cv. 1 - ústně
str. 59 do ČŠ zápis 
Písmeno ě píšeme ve skupinách: dě, tě, ně,bě, pě, vě, mě,
běžet, pěšina, věšák, měřit
Čj - PS str.25 cv. 1
M str. 29

11.1.

Čj - str. 56 cv. 26 přepsat do ČŠ tři věty
Medvěd - str. 21 dokončit
M -  pololetní písemná práce

6. 1.

Čj - Medvěd str. 20 dokončit
ČJ PS str. 22 cv. horní cvičení
M str. 24 a 26 cv. 1, str. 27 cv. 1 a 2
 

4.-5. 1.

 
Čj -  Čj PS str. 21 cv. 8
Medvěd str. 20 cv. 1
Čj str.54 cv. 21 přepiš do ČŠ 3 věty
Půlhodinky psaní - do str. 18 první čtyři řádky
M str. 22 a 23

do 18. 12.

PS Tvrdé a měkké slabiky  str.16 odpovědět na otázky 1,2,3 a str. 17, str. 18  a str. 19 cv. 4 a 6
M - str. 17 cv. 1a .b, str. 20 a str. 21 cv. 

16.12.

Č - str.53 cv. 17, 18  ústně, cv. 19 přepsat dva řádky do ČŠ
PS Medvěd - Tvrdé a měkké slabiky str. 14 cv. 4
M - str. 18 a 19 cv. 1, 2, 3
Prv - str. 26 začali jsme a dokončíme v pátek

15.12.

 
PS Medvěd - Tvrdé a měkké slabiky str. 14 cv. 1 ústně a str. 15
M - do str. 16 
 

11.12.

PS medvěd - Tvrdé a měkké slabiky do str. 13
M do str. 14 cv. 1 a 2
Prv - str. 27

10. 12.

Čj -  str. 52 cv. 16  do ČD
PS medvěd - Tvrdé a měkké slabiky do str. 11 a horní cvičení str. 12
M do str. 13
Půlhodiny psaní - dokončit str. 15
 
 

4.12.

Návštěva knihovny - Josef Lada
Divadelní představení ve škole O dvanácti měsíčkách
Povídání o Mikuláši

3. 12.

Čj -  pracovní sešit Tvrdé a měkké slabiky str. 4 a 5
M str. 5 dokončit, str.6 sloupečky a cv. 1
 

 1.12. - 2.12.

M 2.díl - str. 3 a 4 k vyzvednutí ve škole
Pracovní sešit Medvěd - Tvrdé a měkké slabiky- str. 1 - 3
Č - str. 50 cv. 9, 10 ústně
Čj str. 50 cv.11 - přepsat do ČŠ 4 věty
Půlhodiny psaní dokončit str. 14
 
30.11.
Čj -  Sloh -  O dvanácti měsíčkách -  uč. str. 150 - 152. 
Ústně str. 152 cv. 2, 3, 4
Do sešitu Sloh - uč. str. 152 cv. 3
ČJ PS - str. 20 cv. 5 
M - dokončení M 1. dílu
Půlhodinky psaní str. 14  pět řádků

27.11.

Čj -
Zápis do ČŠ - Měkké souhlásky - ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň
Přepis básničky do ČŠ - str. 48 cv. 5 - podtrhat červeně slabiky měkké a modře slabiky tvrdé.
M - str. 61 a sloupeček str. 62 

do 25.11.

 
M - do str. 60
Prv do str. 22
Čj
Čj PS - str. 14
Půlhodinky psaní do str. 13
Čj .Sloh - str.148 a 149 - splnit úkoly ústně.
 Zápis do sešitu SLOH - 
V divadle
 Nerušíme. 
Nepijeme a nejíme.
(Doplňte....)
 
Čj str. 47 cv. 2, 3, 4,  ústně
 
Zápis do ČŠ - 
Souhlásky
Tvrdé: h,ch, k, r, d, t, n
 
Čj uč. str. 45 cv. 17 do ČŠ- tři věty a vyznač tvrdé souhlásky
 
Nový pracovní sešit je ve škole přichystaný
Měkké a tvrdé slabiky str. 1 a 2
 
 
 
20.11.
Čj - PS - str. 18 cv. 2, str. 19 cv. 3
M - str. 53 
 
 
 

18.-20. 11

M str. 55 a 56
Čj - str. 41 cv. 7,8 ústně cv. 9 do ČŠ
Čj str 42 cv. 11 ústně, do ČS - str. 43 cv. 14 tři řádky zbytek do ČD
ČJ PS - str. 14 cv. 7 a str. 18 cv. 2
Prv - opakování str. 21

16.11.
Čj - str. 147 kapitola 9 - povídali jsme si o zdravení, takže to můžete
vynechat
M - opakování z geometrie, M str. 54 dokončení.
Půlhodinky psaní - str. 12 - práce do konce týdne

 

13.11.

Čj - opakování samohlásek, souhlásek, druhy vět, psaní ú, ů
Čj - uč. str.40 cv. 5 a 6 ústně
Čj - učebnice str. 42 cv. 10 posůedmí dva řádky do ČŠ
Čj PS - str. 17 cv. 7 - slova, která nepatří do řady mají děti škrtnout. Pozor, např. v prvním řádku je to slovo kolo a úkol - jsou to slova dvouslabičná
M - opakování do MŠ
 1.  Narýsuj úsečku CD
 2. Vyznač bod E, který leží na CD
 3. Vyznač bod L, který neleží na CD
 4. Nakresli lomenou čáru otevřenou
 5. Nakresli lomenou čásu, která se protíná
M - str. 54 porovnávání úseček, cv. 1
Prv - str. 21 první dva úkoly
Opakujeme na písemnou práci.
 
 

 

12.11.

Opakovali jsme slova nadřazená, podřazená, dělení slov na slabiky, grafické označení hlásek..
Čj - PS - str. 16 cv. 5 - rozděl na slabiky a graficky označ samohlásky.
DÚ - do ČD  ČJ str. 42 a cv. 10 první tři řádky.
M - str. 52 sloupečky s mezivýsledky

11.11.

M- str. 52 cv. 1,2,3 a str.51 cv. 2
Čj -  do ČŠ napiš:
ú - píšema na začátku slova.
ů - píšemeuvnitř a na konci slova.
 
Do ČŠ učebnice str. 39 cv. 4 přepsat první dva řádky.
Prv - podzim v lese str. 20

10.11.

 

Čj PS - str. 16 cv. 4
Čj - do ČŠ přepsat str. 38 cv. 2 a podtrhnout krátké a dlouhé samohlásky
M - str. 51  sloupečky a cv.1
 

27.10.

Čj - do ČŠ zapsat rámečky z Čj ze str. 32  - 
Hlásky a písmena
Hlásky vyslovujeme, písmena píšeme.
Samohlásky
- krátké: a, e, i, o, u
- dlouhé: á, é, í, ó, ú
Dvojhlásky: ou, au
Čj PS - str. 15 cv. 1
 
M -  str. 41

26. 10.

Čj -  dramatizace Perníková chaloupka
Čj PS - str. 6 cv. 3
M - str. 40 sloupečky, cv. 1 a 2
Půlhodinky psaní - dokončení str. 8
 

22.10.

Čj str. 28 ústně, str. 29 ústně
Čj PS - str.12 cv. 3
MŠ - vyřeš slovní úlohu, udělej dva zápisy, příklady, odpovědi
Na hradě jsou 4 duchové. Čarodějů je o 6 více. Kolik je čarodějů? Kolik je na hradě strašidel?
Půlhodiny psaní str. 8 - 6 řádků
DÚ - M - str.38 cv. 3, str. 39 cv. 3

20. 10.

Čj PS str. 9  cv. 4
Čj str. 27 cv. 10 - přepiš 6 vět do ČŠ
M - str. 36 a 37 cv. 1
DÚ - do ČD vypočítej příklady s rozkladem
11 - 8 =
18 - 9 =
14 - 5 =
11 - 7 =
13 - 8 =
 
druhý sloupeček
16 - 9 =
13 - 7 =
12 - 4 =
11 - 2 =
 5 + 7 =
 

19.10.

Čj sloh - Perníková chaloupkastr. 142  - 144 ústně
M str. 35
Půlhodinky psaní  str. 7 cv. jablko a hruška
DÚ - Čj str. 23 cv. 4  do ČD

16.10.

ČJ - str. 26 cv. 5, 6, 7 ústně
PS - str. 10 cv. 5
M - str. 34
Prv - str. 13 a 14 -nedokončili jsme
 

15. 10.

Čj - str.25 cv 2 ústně; str 25 cv. 3 ústně, str. 26 cv. 4  do ČŠ
M str. 33
Půlhodinky psaní - dokončit str. 6
 
 

14.10.

Zdravím nemocné!
Prv - str. 12 druhý a třetí telefon (cvičení)
M - str. 32 
Budeme nosit tužku č. 3 a pravítko!
Čj - PS - str. 9 cv. 1 a str.11 cv. 1

13.10.

Čj - str. 23 cv. 3 - přepiš čtyři věty - podtrhni předložky
M -  str. 31
DÚ do MD -
10 příkladů s rozkladem

12.10.

Čj - sloh - str. 141 - Kryštůfkovy hračky 
Půlhodinky psaní str.6  - učí - Čáslav
M str. 30
DÚ - 
 

 

9.10.

Čj - str. 22 cv.2
M str. 29

8.10.

Čj - str. 20 cv.6 - ústně
DÚ - do ČD str.19 cv. 3 přepiš 4 věty a urči druhy vět.
M - str. 28
Půlhodinky psaní - str. 6 - 4 řádky
 
 

7.10.

Čj PS str.8 celá
M str. 27
Do MŠ  vypočítat slovní úlohu.
Eva má 5 vršků. Ivo má o 4 více. Kolik mají obě děti?
Zápis:
Eva...5
Ivo... o 4 více
Ivo...?
 
-příklad a odpověď
 
Zápis: 
Eva... 5
Ivo...
Obě děti...?
 
-příklad a odpověď

Prv - str. 11
 
 

5. - 6-.10.

Čj - Sloh - str. 140 Přečíst článek, splnit ústně cv. 1 a do sešitu cv. 2 - první větu doplnit a přespat; cv. 3 ústně
Do ČŠ - str. 19 - vypiš věty tázací ze cv. 4
Půlhodinky psaní str. 5 dokončit
M do str. 26

1.-. 2.10.

Čj PS - str.
Půlhodinky psaní str. 5 první čtyři řádky

Čj - zápis do ČŠ
 
Věta tázací
se na něco ptá.
Píšeme za ní otazník
 
Věta přací
vyjadřuje přání nebo zvolání.
Začíná často slovy ať, nechť, kéž.
Píšeme za ní tečku nebo vykřičník.

Prv - str8 a 10
M - do str. 22
 
 

29. - 30. 9

DÚ - Čj str. 15 cv.2 do ČD
Čj - str. 18 cv 2 - ústně; str. 19 cv. 3 ústně
Zápis do ČŠ - 
Věta rozkazovací
nám něco rozkazuje nebo k něčemu vyzývá.
Píšeme za ní tečku nebo !
Už jdu!
 
M str.20 a 21
Půlhodinky psaní dokončit str. 4
 

25.9.

Čj str. 16 cv. 4 ústně; str. 17 cv. 1 ústně

Zápis do ČŠ -  
Druhy vět
Věta oznamovací nám něco oznamuje.
Píšeme za ní tečku.
Petr jde ven.
 
Půlhodinky psaní str. 4  řádek - Beroun, Bystřice;  cvičení jablko
M - str 19 - u slovní úlohy - zápis, příklad, odpověď

do 18. 9

Čj str.10 cv 14 do ČŠ do svou sloupečků
Čj str. 13 cv. 2 ústně
Čj  str. 13 cv. 3 - přepsat první tři věty do ČŠ
PS Čj - str. 3 a str. 4 cv. 3
Půlhodinky psaní str. 4  první 4 řádky
M str. 15
Prv str.7

do 15.9.

Čj - 
Čj - str. 10 cv. 13 ústně
Sloh - ústně 137 cv.1 a str. 138 cv.3
PS Čj - str. 2
Půlhodinky psaní - str.3
 
M - do str.11

 do 11.9.

M - do str. 9
Čj - 
uč. str. 6 cv. 3 vypsat do ČŠ jména dětí
uč. str. 6 do ČŠ cv. 4 do dvou sloupečků jména chlapců a jména dívek
uč. str. 6 cv. 5  ústně
uč. str. 7 cv. 6  ústně
uč. str. 8 cv. 8 do dvou sloupečků vypsat jednoslabičná a dvouslabičná slova
uč. str. 8  cv. 9 ústně
uč. str. 9  cv. 10 do ČŠ opsat
 
Půlhodinky psaní do str. 2 , str. 3 - 5 řádků
Prv - Cesta do školy str. 4, Slušné chování str. 5
 
 

4..9.

M - str. 3 a 4
Čj -  str. 5
Prv - str. 3

2014/ 2015

10.6.
Otíkova čítanka - str.33
Matematika - str. 57, trénovali jsme na zítřejší test z M
 
9.6.
Otíkova čítanka - str.32
Matematika - str. 61 cv. 1a 2

Do ČD opravit a přepsat 5 vět cv. 20
Já a můj svět - str. - Volný čas - vyluštit hádanky 

8.6.

Otíkova čítanka - str.30 a 31
Matematika - str. 59 dokončit - nácvik zápisu slovních úloh o méně o více
 
13.5.
Otíkova čítanka str. 9
Matematika str. 46 a 47 cv.1 a sloupečky
Já a můj svět str. 59 a 60
 
 
11. 5.
Otíkova čítanka str. 7, 8
Matematika str. 45

do 30 4.

Matematika do str. 40
Písanka ke Slabikáři IIII - do str 29

23.4. 

Slabikář  - do str. 118
Matematika do str.35

do 22.4.

Slabikář  - do str. 116
Písanka ke Slabikáři IIII - do str. 28 po květy
Matematika do str.25 cv.4; str. 34

20.4.

Slabikář  - do str. 114
Písanka ke Slabikáři IIII - do str. 27 po Zdeněk
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl -  str. 24 cv. 3
Matematika do str. 33 cv. 2
 
do 17. 4.
Písanka ke Slabikáři IIII - do str. 26 po "vodník"
Já a můj svět do str.55
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl -  str. 24 cv. 2
Matematika do str. 30, str. 31 cv. 2 a 3, str. 33 cv. 1

do 16. 4.

Slabikář  - do str. 113
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl -  do str. 24 pouze číst
Matematika do str. 31 (kromě cv.1)
DÚ nemáme 

do 14. 4.

Slabikář  - do str. 111
Písanka ke Slabikáři IIII - do str. 26 po "vodník"
Já a můj svět do str.54
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl -  do str. 23
Matematika do str. 27
DÚ -  přepsat do ČD 4 věty cv. 5 z papíru

27. 3.

Slabikář  - do str. 100
Písanka ke Slabikáři IIII - do str. 21
Já a můj svět do str.50
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl -  do str. 17
Matematika do str. 19 cv. 1
 

24. - 26. 3

Slabikář  - do str. 98
Písanka ke Slabikáři IIII - do str. 20
Já a můj svět do str.49
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl -  do str. 14
Matematika do str. 15

19.-20. 3.

Slabikář  - do str. 97 a str 63, vystřihnou G, g
Písanka ke Slabikáři IIII - do str. 16
Já a můj svět do str.48
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl -  do str. 14
Matematika do str. 1 a 142
 

16.- 18.3.

Slabikář  - do str. 96
Písanka ke Slabikáři IIII - do str. 15
Já a můj svět do str.48
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl -  do str. 13
Matematika do str. 11

9. 3. - 13. 3.

Zdravím lyžaře!
 
Slabikář  - do str. 91
Písanka ke Slabikáři IIII - do str. 11
Já a můj svět do str.47
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl -  do str. 11 
Matematika do str. 9 Už bychom něměli používat při počátní zpaměti prasty!

19.-20.2

Slabikář str. 62, 78
Písanka ke Slabikáři II - str.31 dokončit a 32
Dostáváme novou písanku č.3
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl -  str. 5
Matematika str.54, 55,46

18. 2.

Slabikář str. 77
Písanka ke Slabikáři II - str.30 a str. 31 po řádek myš
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl -  str. 4 číst
Matematika str.53
Písanka III - str.6

17. 2.

Slabikář str. 76
Písanka ke Slabikáři II - str.29 dokončit 
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl - strana s písmenem C nalepit slova na kartách 
Já a můj svět - str. 43

16. 2.

Slabikář str. 61  sloupečky s písmenem č
Vystřihnout písmeno č
Matematika str.51 dokončit a str. 52
Písanka ke Slabikáři II - str.26 dokončit a str. 28 první čtyři řádky
Parcovní sešit ke Slabikáři 2. díl - str. 1 -3 číst
 

13.2.

Slabikář str. 74 a 75
Matematika str.50 a 51 cv. 1-3
Písanka ke Slabikáři II - str.26 tři řádky
Já a můj svět - str. 42

6.2.

Slabikář str. 57 a 58
Matematika str.45 a 46
Písanka ke Slabikáři II - str. 19
Písanka III - str. 19 a 20

5. 2.

Slabikář str. 55 a 56
Matematika str.44
Písanka ke Slabikáři II - str.18 a str. 19 řádky po  - zívá
Písanka III - str. 18

28. 1.

Slabikář str. 54
Matematika str.43
Písanka ke Slabikáři II - str.17

 

27. 1.

Pozor, podle posledních zpráv budeme rozdávat vysvědčení již zítra!

Slabikář  str. 53

Písanka ke Slabikáři II - str.16 dokončit kromě řádku Rek a str. 17 po větu Mám kino rád.

 
 

26. 1.

Slabikář  str. 31

M - str.41 a 42

Pracovní sešit ke Slabikáři - lepili jsme další slova do modré přílohy

Písanka ke Slabikáři II - str. 15 a str. 16 prvních pět řádků kromě řádku Rek

Písanka III - str. 17 

 

23. 1.

Slabikář  str. 30 sloupečky se š

Vystřihnout Š š

M - str.39 cv. 1 a 2, str. 40

Já a můj svět - str. 40

22.1.

Slabikář  str. 52

M - str.37 a 39 cv. 3 a 4

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 28

Písanka ke Slabikáři II - str. 14 písmeno malé v

Písanka III - str. 17 pouze malé v

20.-21. 1.

Slabikář str. 30 sloupečky s písmenem H, str. 50 a 51

M - str.38

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 28

Písanka ke Slabikáři II - str. 10,11,12

Písanka III - str. 13,15 dva řádky

 

19. 1.

Slabikář str. 48 a 49

M - str.21 a 36

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 27

Písanka ke Slabikáři II - str. 9

 

16. 1.

Slabikář str. 46 a 47

M - str.34 , 35 cv. 1

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 26

Já a můj svět str. 37

15. 1. 

Slabikář str. 29

Písanka ke Slabikáři II - str. 7 + stránka s malým psacím d

Písanka III - str. 11

M - str.30 a 32

14. 1.

Slabikář str. 45

Písanka ke Slabikáři II - str. 6

Písanka III - str. 10 pouze obtahování y

M - str.30 a 31 a 33

Pracovní sešit ke Slabikáři str 25 -čteme - na modrých stránkách dolepíme slova, která obsahují danou slabiku - modré strany - D, K, R

13. 1.

Slabikář str. 44

Písanka ke Slabikáři II - str. 5

Já a můj svět str. 

12.1.

Slabikář str. 43 a str.29 slova s Vv

Písanka ke Slabikáři II - str. 3 a 4

Písanka III - nácvik J - pouze obtahování

M - str.27 - 29

Pracovní sešit ke Slabikáři str 24 -čteme

8. 1.

Slabikář str. 42

Písanka ke Slabikáři II - str. 3 po řádek - nos

M - str.24, a 26

 

7. 1.

Slabikář str. 41

Písanka ke Slabikáři II - str. 2

Písanka III - str. 9

M - str.24 (cv. 1 ne, str. 25 

Pracovní sešit ke Slabikáři str 21 - 23 číst, cv. 3 udělat

6. 1.

Slabikář str. 28 - slova s písmenem R

Písanka ke Slabikáři II - str. 1 

Písanka III - str. 1

Já a můj svět do str  33

 

5. 1.

Slabikář do str. 40
Vystřihnout písmeno R, r
Matematika - str. 20 cv. 1 a str. 23 cv.1
Písanka ke Slabikáři I - dokončit

16. 12.

Slabikář do str.  28 slova na K
Pracovní sešit ke Slabikáři str.19cv. 4 a str.20 číst
Písanka ke Slabikáři I - do str. 29 a str. 4 čtyři řádky
Já a můj svět do str  32

12. a 15. 12.

Slabikář do str.27 - slova s D, str. 35 a 36
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 18 číst a udělat cv.4, modrá stránka se slabikami str. 1 N - nalepit slova z levé stránky s červeným označením na modrou str. 1 např. slovo JINÁ nalepíme na modré pole pod džbáneek, kam přijdou slova, ve kterých se vyskytuje slabika NA.
Písanka ke Slabikáři I - do str.28
M str. 15, str. 16 cv. 1 a str. 17 cv.17 cv.1

10. a 11. 12.

Slabikář do str.27 - slava s N
Vystřihnout písmeno N, n, D,d, ., !, ?
Pracovní sešit ke Slabikáři str. 15 a 17
Písanka ke Slabikáři I - do str.27 po řádek  - pes
M str. 13

8. a 9. 12

Slabikář do str.24
Pracovní sešit ke Slabikáři - str.13 a 14
M str. 8 a str. 9 cv. 4
Písanka ke Slabikáři I - do str. 24 a str. 25 tři řádky
Já a můj svět str  27
 

5. 12.

Slabikář do str.20
Pracovní sešit ke Slabikáři - str.11
M - str. 7 dokončit a str. 9  cv. 1 a 2
Opička - str. 18 a 19
Já a můj svět str. 31
 

4.12.

Písanka ke Slabikáři I - str.21 dokončit
Slabikář do str.19
M - str.6 a 7 cv. 1
Pracovní sešit ke Slabikáři - str.10

3.12.

Písanka ke Slabikáři I - str.21 po řádek - píle
Slabikář do str. 18
M - dokončení díl.1 a Druhý díl - str.3, 4 a 6 cv. 1
Pracovní sešit ke Slabikáři - str.7 a 9 - Zakroužkované stránky doma cvičíme, nemusíme cvičení vyplňovat, ale můžeme!

2.12.

Písanka ke Slabikáři I - str.20
Slabikář do str.16
Pracovní sešit ke Slabikáři - str.6 - Zakroužkované stránky doma cvičíme, nemusíme cvičení vyplňovat, ale můžeme!
Já a můj svět - str 26
Opička str.14 a 15

1.12.

Písanka ke Slabikáři I - str.18 a 19
M - do str. 61 
Pouze pokud máte doma Slabikář
Slabikář do str.14 
Pracovní sešit ke Slabikáři - str.5 - Zakroužkované stránky doma cvičíme, nemusíme cvičení vyplňovat, ale můžeme!

28.11.

Já a můj svět - str 25
Opička str. 12, 13
M - str. str. 58 dokončit, 59
Pracovní sešit ke Slabikáři - str. 3 - Zakroužkované stránky doma cvičíme, nemusíme cvičení vyplňovat, ale můžeme!
Slabikář do str. 12

26. 11.

Pracovní sešit ke Slabikáři - str. 1 a 2  určeno pro domácí čtení
Písanka ke Slabikáři I - str.16 a 17
M - str. 58 liška a str. 60 myška, zajíc, kočka
Pouze pokud máte doma Slabikář
Slabikář str. 8 a 9

25.11.

Prac. sešit k ŽA str. dokončení
Slabikář str. 4 - 7
Já a můj svět - str. 22 a 23
Písanka ke Slabikáři I - str. 14 a 15

24.11.

M - str. 56 nehodící se škrtněte a str. 57, str. 58 cv. kočka a myška
Prac. sešit k ŽA str. - poslední strana věty se M, L, S,
Opička - str. 21 řádek s - la
Písanka ke Slabikáři I - str. 13 

21. 11.

M - str. 55 dokončit a str. 56 cvičení se zajícem
Procvičeujeme příklady typu 5 - _ = 3
Dostali jsme Slabikář a pracovní sešit ke Slabikáři

20. 11.

ŽA - odevzdat
Prac sešit k ŽA - do str. 28
Písanka ke Slabikáři (Nová písanka zelená ) - str. 12
Opička ( Písanka II) -  str. 21 a 20
M - str 54 a myška na str. 55
 

14.11.

ŽA - str. 22 - přečíst tučně vytištěné slabiky
M - str. 50
Já a můj svět - str. 17

13.11.

Prac. sešit k ŽA - str.26
M - str. 48 a 49
Písanka ke Slabikáři (Nová písanka zelená ) - str. 9

12.11.

Prac. sešit k ŽA - str.25 dokončit 
ŽA - str. 21
M - str.47 a str. 48 cv. ryba
Písanka ke Slabikáři (Nová písanka zelená ) - str. 8 a str. 9 - 5 řádků
Opička ( Písanka II) -  str. 16 a 17

10. 11.

Prac. sešit k ŽA -  str 25 cv. 1, naučit básničku a vystřihnout Jj
ŽA - str. 20
M - str.46
Písanka ke Slabikáři (Nová písanka zelená ) - str. 7

5. - 6. 11

Prac. sešit k ŽA - str. 23 cv. 3,4 a str.24 
Písanka ke Slabikáři (Nová písanka zelená ) - str.dokončení str. 5 a na str. 6  - 5 řádků
ŽA - do str. 19
Opička ( Písanka II) -  str. 8 a 9
M - do str. 45

4. 11.

Vystřihnout písmeno  -T t a naučit se básničku
Prac. sešit k ŽA - str.23najít v básničce všechna T t; cv. 1 a 2
Písanka ke Slabikáři (Nová písanka zelená ) - str. 4 - 5 řádků
Opička ( Písanka II) -  str.6 a 7
 
 

3 .11.

 
M - str. 41 -  3 řádky čísla 5 a str. 42 s myškou - do prázdných okýnek dopíší číslo a dokreslí správný počet geometrických tvarů
Prac. sešit k ŽA - str.22 - procvičovat čtení slov cv. 5
Písanka ke Slabikáři (Nová písanka zelená ) - str. 3

30.-31.10.

M - str. 39,,40 a cvičení s kočkou na str.41
Pejsci (druhá strana zajíců) -  str. 4 řádky s číslem 5
ŽA - str 17 obloučky a vyplnění u vět Pepa má pilu........
Opička ( Písanka II) -  str. 4 a 5
Prac. sešit k ŽA - str.22
Já a můj svět -  str.16
Písanka ke Slabikáři (Nová písanka zelená ) - str. 2 (bez posledních cvou řáků

24. 10.

M - str. 38
ŽA - str 16, 17 pouze obrázky a slabiky na P
Já a můj svět -  str.14 a 15

23. 10.

M - str. 36, 37,38 první sloupeček
Opička ( Písanka II) -  str. první písmeno e
Písanka ke Slabikáři (Nová písanka zelená ) - str. 1
Prac. sešit k ŽA - str. 21
 

22. 10.

M - str. 35
Pejsci (druhá strana zajíců) -  str. 4 řádky s čísly 4
Zajíci 34 a 35
ŽA - str 16 báseň na písmeno P
Prac. sešit k ŽA - str. 20

20. 10.

M -str.34
Prac. sešit k ŽA - str. 20 cv. 1 a 2, číst cv. 3
Procvičujte čtení slabik a slov
Zajíci - str. 32 a 33
Kočka str. 26 a 27

17. 10.

M - str. 33
ŽA - str. 15 alabiky pod obrázky a slabiky na řádcích
Já a můj svět -  str. 13

16. 10.

M - str. 32 a myška str. 33
Zajíci - dokončit 31 dokončit
Prac. sešit k ŽA -  str. 19
ŽA - str. 14

15.10

Písmeno S s vystřihnout do zásobníku
Skládáme slabika a slova s M a L
M - str. 30
Zajíci - dokončit 29, str. 30 a 31 čtyři řádky
Kočka -  str. 22 - 25

13. 10.

ŽA - str. 13 - doplnit obloučky a číst
Prac. sešit k ŽA -  str. 18 cv. 4 - obloučky
Zajíci - str. 28 a 4 řádky na str. 29
M - str. 30
 

10. 10.

Prac. sešit k ŽA - str. 18 cv. 1-3
Z druhé strany Moje první psaní - Číslice str. 3  napsat 3- 4 řádky
M - str. 29 - 3 řádky

9. 10. 

Čj
ŽA - str. 12 - naučit básničku na L
Prac. sešit k ŽA - str. 17 
Zajíci - str. 25, 26, 27
Sešit uvolňovací cviky ( asi ho budete mít ve škole)- trénujeme čárkyatp. str.18 - 23
 
M - do str. 28 (cv. s kočkou - doplní počet rybiček a želv a  výsledky porovnají)
 

7.10.

Čj
ŽA - str. 11 dokončit přepsat slova do rámečků a připojit obloučky pod slabiky
 
Zajíci - str. 24 - DÚ

6.10.

Čj
ŽA - str. 11 - obloučky pod slabiky
 
M - str. str. 26
Zajíci - str. 23
 
 
Omlouvám se Hálkům, nějak jsem zapomněla...
 

3. 10.

Čj
ŽA - str. 10
Prac. sešit k ŽA - do str. 16 
 
M - str.do str. 25
Já a můj svět - str. 10

30. 9.

Čj
Prac. sešit k ŽA - str. 14 cv.5  vybarvují písmena podle diktátu
oje první psaní - Zajíci str. 18 a str.20
 
Prv
Já a můj svět - str. 9

26. 9.

Čj
Prac. sešit  k ŽA - str. 13
 
M
Matematika str. 20
 
Já a můj svět
str. 8
 Dopravní značky vybarvit v obrázku

17. 9.

Čj
Písanka Zajíci - DÚ str. 10 - 11, str. 14
Prac. sešit k ŽA - str. 9 dokončit
Naučit se básničku na písmeno E- vybrat si mohou z ŽA nebo z prac. sešitu k ŽA
M
str. 14

16. 9.

Čj
Písanka Zajíci - str. 7 - 9
ŽA - podtrhat Ee na str. 5
Prac. sešit k ŽA - str. 9 cv. 1 a v básničce podtrhat E
Já a můj svět - str. 6 vybarvit děti, které se chovají správně a vybarvit zdravou svačinu

15. 9.

Čj 
Prac.sešit ŽA - str. 8  dokončit
Nová písanka - Moje první psaní - "zajíci" - do str. 6
 
str. 12 cv. liška -děti vybarví podle diktátu např. červeně trojúhelníky
str. 12 cv. myš; str. 13 
 
 
 

12.9.

M - str. 8, 9 cv. kočka a zajíc, 10, 11, 12 cv. zajíc
PŽA - str. 8 cv. 1 - tcvičení je těžké, děti potřebují pomoc!
 
 
 
2. týden

 

M - str. 5 cvičení liška, str. 6 a 7

Prac. sešit k ŽA - str. 1 cv.2, str2 cv. 1str. 6 - v básničce podtrhat modře A a červeně a

Uvolňovací cviky - str. 3 a 4 ( ještě máme různé papíry s uvolňovacími cviky)

ŽA - str. 4 podtrhat velká O a malá - čtvrtek

Naučit se báseň na písmeno O z ŽA nebo  z prac.  sešitu. - čtvrtek

 
 
 
 
Práce z prvního týdne:
 
M -  str. 3 a 4 (u cvičení s myškou vybarvit např. všechny karty s číslem 1 zeleně.)
Prac. sešit k ŽA -  str. 1 cv. 1 a 3
ŽA - Básnička na písmeno A naučit
Vystřihnout malá a velká písmena A, a, Á, á a zařadit do zásobníku
Já a můj svět str. 4
Zásobník na číslice obsahuje čísla a tečky do 5 = a znaménko větší a menší.
Rozcvičovali jsme ruku uvolňovacími cviky.